Katecheza Dobrego Pasterza

Strefa Ducha Fundacji Ziarnko Maku

Poziom 1

Proponowany przez nas kurs poziomu 1, przekazuje teorię i praktykę Katechezy Dobrego Pasterza, a zarazem przygotowuje do zorganizowania i prowadzenia atrium dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Adresowany jest on do wszystkich, którzy chcieliby zgłębić życie religijne dziecka ale jest on także doskonałym sposobem na pogłębienie swojej własnej wiary.

Kurs poziomu 1 jest to podstawowe szkolenie dla wszystkich kolejnych poziomów formacji katechetów. Wszystkie kluczowe tematy i prezentacje, które są istotne dla tej metody katechezy, są wprowadzane na tym poziomie, dlatego ważne jest, aby rozpocząć swoją przygodę z Katechezą właśnie od poziomu 1.

Kurs odbywa się ściśle według wskazań Międzynarodowej Rady Katechezy Dobrego Pasterza, czyli Consiglio.

Poziom 3

Proponowany przez nas kurs poziomu 3, przekazuje teorię i praktykę Katechezy Dobrego Pasterza, a zarazem przygotowuje do zorganizowania i prowadzenia atrium dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Adresowany jest on do wszystkich, którzy chcieliby zgłębić życie religijne dziecka ale jest on także doskonałym sposobem na pogłębienie swojej własnej wiary.

Kurs opiera się na poprzednich dwóch poziomach szkolenia. Kontynuuje poszerzanie zakresu tematów biblijnych i liturgicznych zgodnie z możliwościami dziecka i jego potrzebami rozwojowymi. Na tym poziomie wprowadzane są dogłębne studia Pisma Świętego Starego Testamentu wraz z szerszym spojrzeniem na Boży plan w historii Królestwa Bożego i judeochrześcijańskie korzenie chrześcijaństwa.

Kurs odbywa się ściśle według wskazań Międzynarodowej Rady Katechezy Dobrego Pasterza, czyli Consiglio.