Katecheza Dobrego Pasterza

Strefa Ducha Fundacji Ziarnko Maku

Kontakt

W razie pytań osobą do kontaktu jest:
Andrzej Kryjomski, adres e-mail: a.kryjomski@ziarnkomaku.pl

Kurs odbędzie się w siedzibie Fundacji Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku” – Centrum Resurrectionis, ul. Księdza Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków

telefon: 12 2663648
e-mail: ziarnkomaku@gmail.com
www: ziarnko-maku.pl